Iwonicz-Zdrój (13) 43 505 10 / 12 Iwonicz 605 744 112 Lubatówka (13) 42 502 47

Więcej Informacji

Zapraszamy w godz. : 7:30 do 18:00
Od poniedziałku do piątku
Rejestracja: (13)4350510 lub (13)4350512

Ul. Ks. Jana Rąba 4
38-440 Iwonicz-Zdrój

  RODZAJ BADANIA CENA  
  Badanie ogólne moczu 6,00 zł.  
  BADANIA HEMATOLOGICZNE  
  OB. 5,00 zł.  
  Morfologia- aparat 8,00 zł.  
  Morfologia- rozmaz ręczny 3,00 zł.  
  Retikulocyty 7,00 zł.  
  BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA  
  INR+ czas protrombinowy 12,00 zł.  
  APTT 12,00 zł.  
  Czas krwawienia 3,00 zł.  
  Czas krzepnięcia 3,50 zł  
  Fibrynogen 9,00 zł.  
  D- dimery 30,00 zł.  
  BADANIE KAŁU  
  Kał na pasożyty 15,00 zł  
  Kał na lamblie 28,00 zł.  
  Krew utajona w kale 20,00 zł.  
  BADANIA BIOCHEMICZNE  
  Glukoza 6,00 zł.  
  Glukoza- krzywa 3- punktowa 15,00 zł.  
  Hemoglobina glikowana 20,00 zł.  
  Cholesterol całkowity 7,00 zł.  
  Cholesterol HDL 8,00 zł.  
  Cholesterol LDL 2,00 zł.  
  Trójglicerydy 7,00 zł.  
  Białko całk. 5,00 zł.  
  ALT + AST 9,00 zł.  
  Bilirubina bezpośrednia 8,00 zł.  
  Bilirubina całkowita 6,00 zł.  
  Amylaza 10,00zł.  
  Lipaza 12,00 zł.  
  GGTP 7,00 zł.  
  Mocznik 6,00zł.  
  Klirens kreatyniny 20,00 zł.  
  Kreatynina 6,00 zł.  
  Kwas moczowy 6,00 zł.  
  Żelazo 7,00 zł.  
  Ferrytyna 25,00 zł.  
  Transferyna 20,00 zł.  
  TIBC 12,00 zł.  
  Elektrolity 10,00 zł.  
  Na, K, Cl (pojedynczo) 6,00zł.  
  Mg, P (pojedynczo ) 6,00 zł.  
  ASO 15,00 zł.  
  CRP 13,00 zł.  
  RF latex 10,00 zł.  
  anty CCP 38,00 zł.  
  Odczyn Waalera -Rosego 15,00 zł.  
  Fosfataza alkaliczna 7,00 zł.  
  Fosfataza kwaśna 18,00 zł.  
  Elektroforeza białek 21,00 zł.  
  CPK 15,00 zł.  
  DIAGNOSTYKA TARCZYCY  
  TSH 15,00 zł.  
  fT3 15,00 zł.  
  fT4 15,00 zł.  
  anty TPO 18,00 zł.  
  anty TG 18,00 zł.  
  DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH  
  PSA 19,00 zł.  
  fPSA 35,00 zł.  
  AFP 22,00 zł.  
  HE4 50,00 zł.  
  ROMA 5,00 zł.  
  CEA 25,00 zł.  
  Ca 125- jajnik 25,00 zł.  
  Ca 15.3- sutek 25,00 zł.  
  Ca 19,9- ukł. Pokarmowy 25,00 zł.  
  BADANIA HORMONALNE  
  LH 25,00 zł.  
  PRL (prolaktyna) 25,00 zł.  
  Estradiol 25,00 zł.  
  Progesteron 25,00 zł.  
  Testosteron 30,00zł.  
  FSH 25,00 zł.  
  DHEA-S 22,00 zł.  
  beta-HCG 17,00 zł.  
  DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ  
  antygen HBS 15,00 zł.  
  przeciwciała anty HBS 26,00 zł.  
  anty HCV 36,00 zł.  
  anty HIV 26,00 zł.  
  CMV IgG lub IgM 30,00 zł.  
  VDRL 15,00 zł.  
  p/c Bolerioza IgG lub IgM 25,00 zł.  
  p/c Toksoplazmoza IgG lub IgM 31,00 zł.  
  H. pylorii- krew 23,00 zł.  
  H. pylorii- kał 32,00 zł.  
  Posiew moczu 25,00 zł.  
  Posiew bakteriologiczny 30,00 zł.  
  p/c Różyczka IgG lub IgM 22,00 zł.  
  DIAGNOSTYKA ALERGII  
  IgE całkowite 25,00 zł.  
  SEROLOGIA  
  Alloprzeciwciała 25,00 zł.  
  Grupa krwi 25,00 zł.  
  DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA  
  CK-MB 25,00 zł.  
  Troponina 22,00 zł.  
Dodatkowe informacje na temat cen pozostałych badań oraz czasu oczekiwania  
na wynik dostępne są w "Pukncie Pobrań"  
                 
Opłaty za usługi medyczne pobierane
SP ZOZ Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu- Zdroju
(od osób nieubezpieczonych i korzystających prywatnie ze świadczeń opieki zdrowotnej)
                 
Nazwa usługi Cena
Za porady i badania
Porada i badanie lekarskie w zakresie POZ 49,00 zł.
Badanie lekarskie w domu chorego 49,00 zł.
Za zabiegi pielęgniarskie i położnicze
Iniekcja dożylna- w gabinecie zabiegowym 9,00 zł.
Iniekcja dożylna- w domu chorego 11,00 zł.
Iniekcja domięśniowa i podskórna- w gab. zabieg. 8,00 zł.
Iniekcja domięśniowa i podskórna- w domu chore. 10,00 zł.
Iniekcja śródskórna 7,00 zł.
Wlew kroplowy dożylny- w gab.zabiegowym 12,00 zł.
Wlew kroplowy dożylny- w domu chorego 14,00 zł.
Wlew doodbytniczy 12,00 zł.
Założenie cewnika + cewnik 17,00 zł.
Płukanie uszu 12,00 zł.
Stawianie baniek 12,00 zł.
Opatrunek rany + toaleta rany 12,00 zł.
Opatrunek specjalistyczny lub jego zmiana 12,00 zł.
Usunięcie szwów 7,00 zł.
Pomiar ciśnienia- w gabinecie zabiegowym 5,00 zł.
Pomiar ciśnienia- w domu chorego 8,00 zł.
Pomiar glukozy- w gabinecie zaiegowym 5,00 zł.
Pomiar glukozy- w domu chorego 8,00 zł.
Badanie EKG spoczynkowe 13,00 zł.
Mierzenie tętna płodu 11,00 zł.
Masaż piersi u położnicy 15,00 zł.