Iwonicz-Zdrój (13) 43 505 10 / 12 Iwonicz 605 744 112 Lubatówka 797 676 441

Informacje kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej / Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju

Ul. Ks. Jana Rąba 4
38-440 Iwonicz- Zdrój

Tel.  13 43 505 10, 13 43 505 12

Tel. wewnętrzne:

13 43 505 21 - rejestracja POZ parter

13 43 505 22 - rejestracja POZ piętro

13 43 505 23 - rejestracja POZ dziecięca

13 43 505 24 - rejestracja stomatologia


REGON : 370449696
NIP : 6842147563
E-mail : biuro@gpliwonicz.pl

Umowa z NFZ na świadczenie usług w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, leczenie stomatologiczne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Iwonicz Zdrój

Ks. Jana Rąba 4, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Od poniedziałku do piątku - 8:00 do 18:00
Rejestracja : (13) 43 505 10 lub (13) 43 505 12 NOWY NUMER (13) 306 75 75