Iwonicz-Zdrój (13) 43 505 10 / 12 Iwonicz 605 744 112 Lubatówka 797 676 441

Więcej Informacji

Zapraszamy w godz. : 7:30 do 18:00
Od poniedziałku do piątku
Rejestracja: (13) 4350510 lub (13) 4350512

Ul. Ks. Jana Rąba 4
38-440 Iwonicz- Zdrój

Jun 30, 2023

Projekt „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego”

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z

systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”),
finansowanego z Funduszy Europejskich.
Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie
i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego
przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-
e_gabinet.html
Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę
do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości
dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i
Środowisko.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich
środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji
projektów.

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.