Iwonicz-Zdrój (13) 43 505 10 / 12 Iwonicz 605 744 112 Lubatówka (13) 42 502 47

Rejestracja

Zapraszamy w godz. : 8:00 do 18:00
Od poniedziałku do piątku
Rejestracja: (13)4350510 lub (13)4350512

                   NOWY NUMER (13) 43 306 75 75

Ul. Ks. Jana Rąba 4
38-440 Iwonicz-Zdrój

Zgodnie  z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczymy opiekę medyczną w ramach POZ dla naszych pacjentów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Do świadczeń udzielanych bezpłatnie dla wszystkich ubezpieczonych w ramach kontraktu z NFZ należą m. in.:

  • badania i porady lekarskie;
  • diagnostyka i leczenie;
  • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe;
  • szczepienia ochronne określone w kalendarzu szczepień;
  • opieka nad niepełnosprawnymi;
  • promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

W trosce o kompleksowość świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej nasi Pacjenci mogą korzystać z usług lekarzy rodzinnych, pediatrów, pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych i położnych, wypełniając deklaracje. Przypominamy, że lekarza, pielęgniarkę i położną POZ można zmienić trzy razy w roku bezpłatnie.

Podstawowa opieka zdrowotna poza miejscem zamieszkania

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w szczególności w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ

Aby korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej, należy w wybranej przez siebie przychodni dokonać wyboru lekarza i pielęgniarki. Osoby płci żeńskiej oraz noworodki i niemowlęta obojga płci - do ukończenia 2 miesiąca życia, objęci są także opieką położnej.

Opłata za zmianę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ

Lekarza/pielęgniarkę/położną POZ można zmienić nie częściej niż trzy razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio w przychodni.

W przypadku czwartej zmiany w danym roku, należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Nie liczy się zmiana lekarza/pielęgniarki/położnej POZ, jeśli pacjent dokonał jej z powodu przeprowadzki lub zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/ pielęgniarkę/ położną POZ, a także z powodu innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

Deklaracja dla noworodka

Noworodki do 6 miesiąca życia, jeśli nie mają nadanego numeru PESEL, mogą być zgłaszane na listę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na podstawie ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego.

Po ukończeniu przez dziecko 6 miesiąca życia, system informatyczny NFZ, w wyniku dokonanej weryfikacji, zaznaczy deklarację dziecka jako nieaktywną. Po ukończeniu przez dziecko 6 miesiąca życia, rodzic/ opiekun prawny powinien złożyć ponowną deklarację, podając PESEL dziecka.

UWAGA! Warto zapytać lekarza rodzinnego, w jaki sposób można uzyskać pomoc w godzinach popołudniowych, wieczornych i w dni wolne.